Wie heeft de Nederlandse Dataprijs 2016 gewonnen?

De Nederlandse Dataprijs wordt uitgereikt aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te maken voor aanvullend of nieuw onderzoek.

Winnaars en genomineerden

Dit jaar zijn de prijzen uitgereikt in drie categorieën: 1) humaniora en sociale wetenschappen, 2) exacte en technische wetenschappen en 3) medische en levenswetenschappen.
BoschDoc, AHCODA-DB en OpenML winnaars Dataprijs 2016.
De volgende onderzoekers / onderzoeksgroepen waren genomineerd voor de Nederlandse Dataprijs 2016:

Categorie humaniora en sociale wetenschappen

 • BoschDoc (winnaar)
  R.C. Hage, A.M. Koldeweij , Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren -Kunstgeschiedenis

  In BoschDoc zijn alle bekende geschreven bronnen over Jheronimus Bosch verzameld, althans tot 1800. De aandacht voor deze schilder is meer dan een hype en deze database biedt wetenschappers en andere geïnteresseerden de mogelijkheid op een eenvoudige wijze kennis te nemen van de historische bronnen ter zake, inclusief alle bijbehorende informatie.
 • ETCBC-database of the Hebrew Bible
  Prof.dr. W.T. van Peursen, Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid
  Deze database bevat de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) die bovendien voorzien is van uitgebreide taalkundige annotaties.
 • UCU Accent project (LUCEA)
  R. Orr en H. Quené, Universiteit Utrecht
  Deze dataset is verzameld om fonetische convergentie in accenten van het Engels te onderzoeken in een meertalige omgeving, University College Utrecht.

Categorie medische en levenswetenschappen

 • AHCODA-DB (winnaar)
  B.Koopmans, Sylics

  Gedragtests van genetische muislijnen; (ruwe en verwerkte) data van 21 genetisch verschillende muislijnen (N=1459 muizen in totaal) op 17 klassieke tests en 17 nieuwe geautomatiseerde tests (2419 parameters in totaal).
 • FEM (Forest Ecology and Forest Management) Growth and Yield Data
  J. den Ouden, Wageningen Universiteit

  Deze dataset bevat meetgegevens van een groot aantal permanente proefvlakken van bossen van diverse boomsoorten en bostypen over de periode 1923-2000; zeer uitvoerige (gestandaardiseerde) metingen van afzonderlijke bomen.
 • Radiomics for Lung
  A. Dekker, MAASTRO Clinic

  Collectie CT scans en klinische data van 422 longkanker patiënten (in totaal 50k beelden en 25GB).

Categorie exacte en technische wetenschappen

 • OpenML (winnaar)
  J. Vanschoren, Eindhoven University of Technology
  OpenML verzamelt (experimentele) data op het gebied van machine learning algoritmen en hun specifieke gebruik/efficiëntie in verschillende wetenschappelijke domeinen. Doel is het ontwikkelen en valideren van algoritmen en modellen door o.a. hergebruik van machine learning methoden en technieken over verschillende domeinen heen.
 • DURAARK Dataset
  Thomas Krijnen, Eindhoven University of Technology
  Deze set voegt ‘expert-modelled building models’ en point cloud scans samen met als doel een systematische analyse op basis van nieuwe en gepubliceerde metadata schema’s. De data en afgeleide modellen kunnen worden gebruikt voor het ontwerpen van o.a. meer leefbare gebouwen en het verkrijgen van inzicht hoe bestaande gebouwen in werkelijkheid worden gebruikt.
 • World Energy Grid
  G. Schoof, RU Groningen

  De dataset is een geografisch nauwkeurig topologisch model van de Europese elektriciteitsvoorziening. Een dergelijke open data set voor de academische community is een essentiële voorwaarde om bijvoorbeeld het effect van integratie van hernieuwbare energie op stabiliteit, kosten en efficiëntie van de elektriciteitsvoorziening te onderzoeken. Toegang van deze data maakt nieuw academisch (data-gedreven) onderzoek mogelijk incl. ontwikkelen van nieuwe modellen en impact of society.

Prijzen

De winnaars hebben een beeld en € 5.000 ontvangen om de dataset toegankelijk(er) te maken (bijvoorbeeld door een symposium te organiseren of de data online te ontsluiten).

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vond plaats op woensdagmiddag 9 november bij NWO (gebouw Java) in Den Haag.

Programma 

Tijd              Activiteit
14.00   Ontvangst
14.15Kick off plenaire programma
• Welkomstwoord - Peter Doorn, directeur DANS (slides)
• Belang van Research Data Netherlands & het Landelijk
Coördinatiepunt Research Data Management voor onderzoekers - Ingeborg Verheul, Coördinator Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management, SURFsara (slides)
• Toenemende behoefte aan samenwerking met de private sector - Alastair Dunning, coördinator 4TU.Centre for Research Data (slides)
14.45Pauze met posterpresentaties van de genomineerden:
BoschDoc - ETCBC - LUCEA (humaniora en sociale wetenschappen)
AHCODA - FEM - Radiomics (medische en levenswetenschappen)
DURAARK - OpenML - World Energy Grid (exacte en technische wetenschappen)
15.30Parallelsessies:
• Casus Radboud Universiteit: research data management support als kernactiviteit van een onderzoeksbibliotheek - Mijke Jetten, projectleider research data management (slides)
Universiteitsbibliotheek Nijmegen
• Praktijkvoorbeeld: research data management in een academisch ziekenhuis - Rudy Scholte, Hoofd datamanagement,  Academisch Medisch Centrum Amsterdam (slides)
• Snelcursus: online zoeken en vinden - Ewoud Sanders, taalhistoricus en journalist (slides)
16.15    Prijsuitreiking - José van Dijck, president KNAW en juryvoorzitter Nederlandse Dataprijs 2016 
16.30Borrel en netwerken


Jury 

De jury voor de Nederlandse Dataprijs bestond dit jaar uit:

 • prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck, president KNAW (juryvoorzitter)
 • prof. dr. Th.L.M. (Theo) Engelen en prof. dr. F.M.G. (Franciska) de Jong (humaniora en sociale wetenschappen)
 • prof.dr. J. (Jakob) de Vlieg en prof. dr. H. (Ed) Brinksma (exacte en technische wetenschappen)
 • prof. R.P. (Ronald) Stolk, MD PhD en prof. M. (Marcel) Reijnders (medische en levenswetenschappen).

Waar moest een nominatie aan voldoen?

Om kans te maken op de Dataprijs, moest de onderzoeksdata van de inzenders aan de volgende criteria voldoen:

 • De data dienen zich in een 'trustworthy digital repository' te bevinden, zoals een DSA-gecertificeerd repository;
 • De data of de onderzoeksmogelijkheden die ermee binnen bereik komen, zijn van (inter)nationaal belang;
 • De betreffende data maken de beantwoording van nieuwe onderzoeksvragen mogelijk of leiden tot nieuwe antwoorden op oude vragen;
 • De beheerder of depositor van de data heeft ervoor gezorgd dat de data voor anderen duurzaam toegankelijk en bruikbaar zijn (indicator is bijvoorbeeld hoge kwaliteit van de metadata/documentatie);
 • De data worden veel gebruikt of hebben deze potentie.

Contact

Neem bij vragen contact op met Robin Duinker.

Enthousiaste winnaars voorgaande jaren 

 • “Laat maar zien hoe goed je database of dataset al is! De Dataprijs is een kroon op ons werk.” Kees Mandemakers, winnaar Dataprijs 2010
 • “Het winnen van de Dataprijs, en zelfs al de nominatie daarvoor, onderstreept het belang van je werk. Dat voelt goed.” Maarten Marx, winnaar Dataprijs 2012
 • “Het winnen van de Dataprijs geeft aan dat we de goede weg zijn ingeslagen.” Mark van Koningsveld, winnaar Dataprijs 2012
 • "De Dataprijs is een bevestiging dat we op het goede spoor zitten.” Martine de Bruin, winnaar Dataprijs 2014
 • "Door het winnen van de Dataprijs kunnen we nu ook een paar grotere, al langer gewenste verbeterslagen maken.” Marijke Dekker, winnaar Dataprijs 2014